กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558

โพสต์29 มิ.ย. 2559 20:22โดยโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2559 20:37 ]

รายละเอียดกิจกรรม
คำขวัญวันเด็ก ปี 2559  
"เด็กดี ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"

-มีการแสดงของนักเรียนในแต่ลระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวพิธีเปิด


มอบเกียรติบัตรให้กับนักแสดง

การแสดงของนักเรียน


ą
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1,
29 มิ.ย. 2559 20:39
ą
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1,
29 มิ.ย. 2559 20:40
ą
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1,
29 มิ.ย. 2559 20:40
ą
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1,
29 มิ.ย. 2559 20:40
ą
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1,
29 มิ.ย. 2559 20:40
ą
page.jpg
(79k)
โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1,
29 มิ.ย. 2559 20:40
Comments