ข่าวประชาสัมพันธ์


การแข่งขันกีฬาศูนย์

โพสต์9 พ.ย. 2558 23:31โดยwatcharaphon sakphukhieo

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดชุมแสงคูเมืองในวันที่ 30 พฤศจิกายนถีงวันที่4 ธันวาคม 2558นี้

การแข่งขันกีฬาภายใน

โพสต์29 ก.ย. 2557 01:40โดยwatcharaphon sakphukhieo

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่จะจัดการแข่งขันกีฬาภายใน   วันที่ ุ6-7 กันยายน 2557

ตรวจสุขภาพนักเรียน

โพสต์25 มิ.ย. 2557 20:47โดยwatcharaphon sakphukhieo

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชุมแสงได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6และฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นป.1และชั้นป.6ในวันที่ 26มิถุนายน 2557

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

โพสต์17 มิ.ย. 2557 20:46โดยwatcharaphon sakphukhieo

โรงเรียนบ้านนาทุง่ใหญ่ได้เป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดชุมแสงคูเมืองเข้าร่วมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรมคือ เขียนตามคำบอก ชั้นป.1-3 และคัดลายมือชั้นป.4-6 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1

กำหนดการวันไหว้ครู

โพสต์17 มิ.ย. 2557 20:38โดยwatcharaphon sakphukhieo

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ได้กำหนดการวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่19  มิถุนายน 2557

การแข่งขันสาวไหม

โพสต์29 พ.ค. 2557 23:00โดยwatcharaphon sakphukhieo

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสาวไหม ณ  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ(ชัยภูมิ)

กำหนดการเปิดภาคเรียน

โพสต์24 เม.ย. 2557 23:48โดยwatcharaphon sakphukhieo

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557ในวันที่14 พฤษภาคม  พ.ศ  2557

กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โพสต์13 พ.ค. 2556 20:51โดยwatcharaphon sakphukhieo

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

บทความไม่มีชื่อ

โพสต์13 พ.ค. 2556 20:39โดยwatcharaphon sakphukhieo


หน่วยอุทยานแห่งชาติภูแลนคาประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

โพสต์31 พ.ค. 2555 00:06โดยวัชราภรณ์ ศักดิ์ภูเขียว

อุทยานแห่งชาติภูแลนคามาให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใในวันที่ 1 มิถุนายน 2555เวลา 13.00น.

1-10 of 12