ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

โพสต์17 มิ.ย. 2557 20:46โดยwatcharaphon sakphukhieo
โรงเรียนบ้านนาทุง่ใหญ่ได้เป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดชุมแสงคูเมืองเข้าร่วมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 รวมทั้งสิ้น 2 กิจกรรมคือ เขียนตามคำบอก ชั้นป.1-3 และคัดลายมือชั้นป.4-6 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1
Comments