ตรวจสุขภาพนักเรียน

โพสต์25 มิ.ย. 2557 20:47โดยwatcharaphon sakphukhieo
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชุมแสงได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6และฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นป.1และชั้นป.6ในวันที่ 26มิถุนายน 2557
Comments