นายวีระ สารักษ์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลติดต่อสถานศึกษา

แผนที่

Facebook

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรม 3 ภาษา

การเลือกตั้ง

สภานักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2564

การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวการศึกษา