รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.pdf