ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การแข่งขันกีฬาศูนย์ โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดชุมแสงคูเมืองในวันที่ 30 พฤศจิกายนถีงวันที่4 ธันวาคม 2558น
  ส่ง 9 พ.ย. 2558 23:31 โดย watcharaphon sakphukhieo
 • การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่จะจัดการแข่งขันกีฬาภายใน   วันที่ ุ6-7 กันยายน 2557
  ส่ง 29 ก.ย. 2557 01:40 โดย watcharaphon sakphukhieo
 • ตรวจสุขภาพนักเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชุมแสงได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6และฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นป.1และชั้นป.6ในวันที่ 26มิถุนายน ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2557 20:47 โดย watcharaphon sakphukhieo
 • ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนบ้านนาทุง่ใหญ่ได้เป็นตัวแทนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดชุมแสงคูเมืองเข้าร่วมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 รวมท ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2557 20:46 โดย watcharaphon sakphukhieo
 • กำหนดการวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ได้กำหนดการวันไหว้ครูในวันพฤหัสบดีที่19  มิถุนายน 2557
  ส่ง 17 มิ.ย. 2557 20:38 โดย watcharaphon sakphukhieo
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 รายละเอียดกิจกรรมคำขวัญวันเด็ก ปี 2559  "เด็กดี ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต"-มีการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นตั้งแต่อน ...
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 20:37 โดย โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ สพป.ชัยภูมิ 1
 • หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ หน่วยอนุรักษ์ธรรมชาติภูแลนคามาให้ความรู้กับนักเรียน
  ส่ง 27 พ.ย. 2557 04:12 โดย watcharaphon sakphukhieo
 • การเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ได้รัจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้น
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 23:41 โดย watcharaphon sakphukhieo
 • กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2555 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่เป็นตัวแทนศูนย์ฯมาร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ2กิจกรรม
  ส่ง 13 พ.ค. 2556 21:11 โดย watcharaphon sakphukhieo
 • ทัศนศึกษา คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6ไปทัศนศึกษาในปีการศีกษา2555
  ส่ง 13 พ.ค. 2556 20:35 โดย watcharaphon sakphukhieo
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

 

หน่วยงานทางการศึกษา